Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v konkurze